Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yaygın Oral Lezyonları Olan Pemfigus Vulgaris Hastasının Takibi: Bir Olgu Sunumu

Türk Periodontoloji Derneği 51. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 09 November 2022, pp.161

Irritation fibroma of the oral cavity: Two case reports

EuroPerio10, Kobenhavn, Denmark, 15 - 18 June 2022, vol.49, no.23, pp.290

PEDİATRİK HASTA GRUBUNDA İMMUNKOMPLEKS NEFRİTLERİNİN HİSTOPATOLOJİK YÜZÜ

4th International Health Science and Life Congress 08-10 April 2021 , Burdur, Turkey, 8 - 10 April 2021, pp.530 Creative Commons License

Anca ile İlişkili Vaskülitlerin (AVV) Nadir Renal Patolojik Tezahürü olarak Süpüratif İnterstisyel Nefrit

9.Uluslararası Katılımlı Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Kongresi, 9 - 11 October 2020

Dentinogenic Ghost Cell Tumor Seen in the Maxilla: A Rare Case

Turkish Association Of Oral and Maxillofacial Surgery 27th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS, 27 - 30 September 2020

Odontojenik Keratokist: Tek Merkez Deneyimi

Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 March 2020

Akantomatöz Ameloblastoma: Vaka Raporu

Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, 4 - 06 March 2020

Vokal Kord Displastik Lezyonlarının Uzun Dönem Takiplerinde İnvaziv Karsinom Gelişme Riski

41.Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2019

Nadir görülen bir olgu:pANCA()’liğinin eşlik ettiği IgA nefropatisi.

21. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ 1-5 Mayıs 2019, Turkey, 1 - 05 May 2019

Treatment of Dentigerous Cyst Associated with Inferior Alveolar Nerve by Marsupialization: A Case Report

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 26th International Scientific Congress, 28 April - 02 May 2019

Odontogenic Keratocyst in Maxilla Anterior: A Case Report.

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 26th International Scientific Congress., 28 April - 02 May 2019

Aspergillosis Isolated in the Maxillary Sinus: A Case Report.

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 26th International Scientific Congress, 28 April - 02 May 2019

Unicystic Mural Ameloblastoma on Mandibular Molar Tooth Furcation

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 26th International Scientific Congress., 28 April - 02 May 2019

Mucocele On The Lower Lip: A Case Report

26th Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery International Scientific Congress, 28 April - 02 May 2019

Pleomorphic Adenoma in the Buccal Mucosa: A Case Report.

26th Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery International Scientific Congress, 28 April - 02 May 2019

Adenomatoid Odontogenic Tumor Case and Treatment: A Rare Entity.

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 26th International Scientific Congress., 28 April - 02 May 2019

Multilocular Dentigerous Cyst in Mandibular Angulus Region: Case Report.

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 26th International Scientific Congress., 28 April - 02 May 2019

Treatment of Dentigerous Cyst Associated with Inferior Alveoler Nerve by Marsupialization: A Case Report

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 26th International Scientific Congress., 28 April - 02 May 2019

Kikuchi Fujimoto Hastalığında Çok Nadir Bir Lokalizasyon Parotis Bezi

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017

Mycoplasma Pneumoniae ilişkili kresentik glomerulonefrit

Çocuk Nefroloji Derneği 4. Olgu Panayırı, İzmir, Turkey, 3 - 04 November 2017

Large nested variant of urothelial carcinoma: A recently described, uncommon histologic variant

The 29th European Congress of Pathology (ECP 2017), Amsterdam, Netherlands, 2 - 06 September 2017

A rare case of pure nasopharyngeal carcinoma in situ

The 29th European Congress of Pathology (ECP 2017), Amsterdam, Netherlands, 2 - 06 September 2017

Complex odontoma: A case report

AÇBİD 2017 11th International Congress, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2017

central giant cell granuloma in the mandible: a case report

AÇBİD 2017 11th International Congress, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2017

Nadir Bir Fenomen: Metastatik odağa metastaz, olgu sunumu

26. Ulusal Patoloji & 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, Turkey, 2 - 06 November 2016

Boyunda Dev Pleomorfik Adenom Olgu Sunumu

38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 26 - 30 October 2016

Chordomas of the Head and Neck Region

28th Congress of the European Society of Pathology, 25 - 29 September 2016

Neuroendocrine differentiation in mucosal malignant melanomas os sinonasal and oral regions

XXXI International Congress of the International Academy of Pathology and 28. Congress of the European Society of Pathology, Germany, 25 - 29 September 2016, vol.469, pp.121 identifier identifier

Testicular adrenal rest tumors a case report

18th European Congress of Endocrinology, Munich, Germany, 28 - 31 May 2016, vol.41 Creative Commons License

Orta Kulakta Tükrük Bezi Koristomu Olgu Sunumu

12.Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 April 2016

Lingual Osseöz Koristom Bir olgu sunumu

37. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Antalya. 2015, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2015

Beyaz süngersi nevus 2 olgu raporu

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 22. Scientific International Congress, 19 - 22 May 2015

Abdominal histerektomiyi takiben gelişen fallop tüp prolapsusu. Olgu sunumu

6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 14-19 Mayıs 2008, Su sesi Deluxe Otel, Antalya., Turkey, 4 - 19 May 2008

Microvessel density (MVD) as a prognosticator in endometrial carcinoma

9th. Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society 20-24 October 2002 Seoul, Korea, 20 - 24 October 2002

Angiogenesis as a prognostic factor in preinvasive and invasive lesions

17th. European Congress of Obstetrics and Gynecology, Prag, Çekoslavakya, May 22-25, 2002., 22 - 25 May 2002

Angiogenesis as a prognostic factor in preinvasive and invasive cervical lesions

17th European Congress of Obstetrics and Gynecology EAGO / EBCOG, prag, Czech Republic, 20 May 2002 - 25 May 2005

Metrics

Publication

198

Citation (WoS)

621

H-Index (WoS)

15

Citation (Scopus)

754

H-Index (Scopus)

17

Project

4

Thesis Advisory

3

Open Access

18
UN Sustainable Development Goals