Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EVALUATION OF PEDIATRIC HYDATID CYST CASES: A SINGLE CENTER TEN-YEAR EXPERIENCE

41st Annual Meeting of the European Society of Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2023), Lisbon, Portugal, 08 May 2023, vol.1, pp.1453-1454

Pediatrik Kist Hidatik Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi: Tek Merkez On Yıllık Deneyim

16. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, Turkey, 16 March 2023, vol.1, pp.45

Çocukluk Çağı Plevral Efüzyonlarının Klinik Ve Epidemiyolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

16. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, Turkey, 16 March 2023, vol.1, pp.41

Our modification of mesh-reinforced knot repair of Morgagni-Larrey Hernia, during laparoscopic assisted approach

39. Çocuk Cerrahisi Kongresi, 2-5 Kasım 2022, Kuşadası, İzmir, Turkey, 2 - 05 November 2022, pp.19

Intramusküler Korteksin Enjeksiyonuna Bağlı Gelişen Pediatrik Apse Olgusu

56. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 17 - 21 October 2021, vol.1, no.139, pp.235

Akut Lenfadenit ile Karışan Enfekte Brankial Kleft Kist Olgusu

14. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ve Bağışıklama Kongresihttp://www.cocukenfeksiyon2021.org/, 14 - 18 June 2021, vol.1, no.57, pp.140

Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Bulguları ile Başvuran, Geç Tanı Alan Konjenital Diyafragma Herni Olgusu

14. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ve Bağışıklama Kongresi, 8 - 14 June 2021, vol.1, no.84, pp.167

PYOGENIC LIVER ABSCESS IN A HEALTHY 11-YEAR-OLD GIRL

The 39th Annual Meeting of the European Society of Paediatric Infectious Diseases (ESPID), Geneve, Switzerland, 24 - 29 May 2021, vol.1, no.531, pp.861

Farklı Yaş ve Farklı Bulgular: 2 Annuler Pankreas Vakası

2. Genç Bakış Kongresi, Turkey, 31 October - 01 November 2020

NÖROENDOKRİN TÜMÖRE BAĞLI DİRENÇLİ SEKONDER HİPERTANSİYON OLGUSU

19. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Sanal Kongresi, Turkey, 23 - 25 October 2020

Analysis of pediatric hydatic cyst patients in Eskişehir Osmangazi Üniversity hospital-Turkey, during 2012-2019.

World congress of Echinococcosis and 2.th peruvian Congress of echinococcosis 29-31 October 2019,Lima/Peru., Lima, Peru, 29 - 31 October 2019

SAĞ AKCİĞER TOTAL KOLLAPS İLE BAŞVURAN ASTIM OLGUSU

ULUSLARARSI KATILIMLI 16. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 05 October 2019

Trafik Kazası Sonrası Gelişen Gecikmiş Diafragma Hernisi Olgusu

ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Antalya, Turkey, 2 - 05 October 2019 Sustainable Development

SURVIVAL RATES OF INFANTS WITH ESOPHAGEAL ATRESIA: DATA OF TURKISH ESOPHAGEAL ATRESIA REGISTRY, DOZ047.11

5th International Conference on Esophageal Atresia (INoEA)- June 24-28th 2019, International Meeting of Pediatric Airway Teams (INPAT)-June 26-27th 2019, Roma, Italy, 24 - 27 June 2019, vol.32

Midenin organoaksiyel volvulusundalaparoskopik özofago-frenik gastropeksi: ikiolgu sunumu

3.Uluslararası Pediatrik Endoskopik cerrahi Grubu- Ortadoğu Bölümü Kongresi, 24 - 27 October 2018

Laparoscopic transhiatal heineke-mikulicz esophagomyotomy in congenital distal esophageal stenosis

36TH ANNUAL CONGRESS OF TURKISH PEDIATRIC SURGICAL ASSOCIATION AND 3RD ANNUAL CONGRESS OFIPEG-MEC, 24 - 27 October 2018

Çocuklarda mezenter kistleri

35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Turkey, 25 - 28 October 2017

Pulmoner hidatik kist olgu sunumu

10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 April 2017

Pnömokok aşılı çocukta pnömokokal ampiyem

10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 April 2017 Sustainable Development

LAPAROSCOPY IN GASTROINTESTINAL SYSTEM PERFORATIONS OF DIFFERENT ETIOLOGIES AND LOCATIONS IN CHILDREN

6. Annual scientific meeting of ESPES ( European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons, Madrid, Spain, 28 - 30 September 2016

Books & Book Chapters

Pediatrik Jinekolojinin Önemi

in: Pediatrik Jinekoloji, Hüseyin İlhan, Editor, Ortadoğu Yayıncılık, Ankara, pp.1-4, 2018

Torakoskopik Akciğer Biyopsisi

in: Çocuklarda Endoskopik Cerrahi Atlası, Baran Tokar, Aydın Yağmurlu, Editor, İntertıp Yayınevi, pp.45-50, 2015

Metrics

Publication

126

Citation (WoS)

353

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

453

H-Index (Scopus)

11

Project

1

Thesis Advisory

7

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals