Doç.Dr.

AYLA EKER SARIBOYACI


Sağlık Hizmetleri Mesl.Yük.Ok.

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Biyografi

Ayla Eker Eker Sarıboyacı, Doçent Doktor, Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTEM), Kök Hücre Anabilim Dalı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir 26020, Türkiye.

Dr Ayla Eker Sarıboyacı, 1972 yılında Eskişehir'de doğdu. 1994 yılında Anadolu Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra doktora derecesini, 2004 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji ve Embriyoloji AD’dan aldı. 2006 yılına kadar aynı Anabilim Dalı'nda görev yapıp 2008 yılına kadar ise İstanbul Memorial Hastanesi, Üreme Sağlığı ve Genetik Merkezi'nde, Kök Hücre Araştırma ve Geliştirme ve Embriyoloji Laboratuvarı Sorumlusu olarak çalıştı. Kocaeli Üniversitesi, Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÖGEM) ve Kök Hücre Anabilim Dalı’nın kurucuları arasında yer aldı. 2008-2014 yılları arasında bu merkezde İnsan Kök Hücre Laboratuvarı Bölüm Başkanı olarak çalıştı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 2014 yılında Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, ESTEM’i ve ESOGÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kök Hücre Anabilim Dalı’nı kurdu. Aynı zamanda Kök Hücre AD, Kök Hücre Yüksek Lisans ve Doktora programlarını açtı. Akademik kariyeri boyunca, çeşitli uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış kök hücreler ve hücre biyolojisi üzerine birçok araştırma makalesi, ödül ve atıfa sahiptir. İlgi alanları rejenerasyonu, bağışıklık modülasyonu; mezenkimal ve embriyonik kök hücreler, iPSC'ler, diyabet ve kanser kök hücreleri ve doku mühendisliğidir. Ulusal araştırma projelerinin çeşitli değerlendirme prosedürlerine katılmış ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmak üzere gönderilen birçok makalenin değerlendirilmesinde hakem olarak atanmıştır. Kök Hücreler üzerine 5 kitabın ortak yazarıdır. Temel kök hücre teknolojileri, embriyonik ve indüklenmiş pluripotent kök hücreler ve embriyoda PGD üzerine 23'ün üzerinde teorik ve uygulamalı, ulusal ve uluslararası çalıştay/kurs düzenledi. 40'ın üzerinde araştırma projesinde proje yöneticisi veya araştırmacı olarak katıldı. Çeşitli ulusal fon kuruluşlarında ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nda hakemlik yapmaktadır. Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği, Türk Elektron Mikroskobu Derneği, Kök Hücre ve Hücre Tedavileri Derneği gibi birçok akademik ve mesleki kurumun aktif üyesidir. Ayrıca 15'in üzerinde bilimsel derginin aktif hakemidir. Dr Eker Sarıboyacı, Kök Hücre Anabilim Dalı Başkanı ve Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTEM) Müdürüdür.

Eğitim Bilgileri

1997 - 2004

1997 - 2004

Doktora

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji Ve Embriyoloji (Dr), Türkiye

1994 - 1997

1994 - 1997

Yüksek Lisans

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji Ve Embriyoloji (Yl) (Tezli), Türkiye

1989 - 1994

1989 - 1994

Lisans

Anadolu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

2004

2004

Doktora

Sistemik, otokrin ve parakrin etkili ß-endorfin ve oosit/embiryo ileri gelişim medyumlarının sıçan pre-antral follikülerinin in vitro gelişimi üzerindeki etkileri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji Ve Embriyoloji (Dr)

1997

1997

Yüksek Lisans

Farklı dalga boylarındaki ışıkta yetiştirilen dişi sıçanların uzun gün fotoperiyodunda glandula pineale ve genital sistem etkileşimleri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji Ve Embriyoloji (Yl) (Tezli)

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Histoloji-Embriyoloji, Yaşam Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Hücresel Tedavi Ve Kök Hücre, Hücresel Tedavi Ve Kök Hücre

2014 - 2017

2014 - 2017

Yrd.Doç.Dr.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Hücresel Tedavi Ve Kök Hücre, Hücresel Tedavi Ve Kök Hücre

2007 - 2017

2007 - 2017

Yrd.Doç.Dr.

Kocaeli Üniversitesi, Kök Hücre Ve Gen Tedavileri Araştırma Ve Uygulama Merkezi (Kögem)

1994 - 2005

1994 - 2005

Araştırma Görevlisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kök Hücre Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Merkez Müdürü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Hücresel Tedavi Ve Kök Hücre, Hücresel Tedavi Ve Kök Hücre

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Sitoloji

Doktora

Doktora

KÖK HÜCRE KÜLTÜRÜ VE ASEPTİK YÖNTEMLER

Doktora

Doktora

EMBRİYONİK KÖK HÜCRE BİYOLOJİSİ

Doktora

Doktora

KÖK HÜCRELERİN GENOM REGÜLASYONU

Doktora

Doktora

İNSAN REJENERASYONU

Doktora

Doktora

PLURİPOTENT KÖK HÜCRELER

Doktora

Doktora

MEZENKİMAL KÖK HÜCRE BİYOLOJİSİ

Doktora

Doktora

İNDÜKLENMİŞ PLURİPOTENT KÖK HÜCRELER

Doktora

Doktora

TRANSLASYONEL KÖK HÜCRE TIBBI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

KÖK HÜCRE KÜLTÜRÜ VE ASEPTİK YÖNTEMLER

Tasarlanan Programlar

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Kök Hücre Yüksek Lisans Programı

Lisans Çift Anadal

Eker Sarıboyacı A. , Uysal O.

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Kök Hücre Doktora Programı

Yüksek Lisans

Eker Sarıboyacı A. , Uysal O.

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

The role of prokineticins in recurrent implantation failure

KARAER A., TUNCAY G., UYSAL O. , SEMERCİ SEVİMLİ T. , Sahin N. , KARABULUT DOĞAN Ü., et al.

JOURNAL OF GYNECOLOGY OBSTETRICS AND HUMAN REPRODUCTION, cilt.49, sa.9, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2018

2018

Cell and Tissue Culture: The Base of Biotechnology

UYSAL O. , SEMERCİ SEVİMLİ T. , Sevimli M., GÜNEŞ S. , EKER SARIBOYACI A.

OMICS TECHNOLOGIES AND BIO-ENGINEERING: TOWARDS IMPROVING QUALITY OF LIFE, VOL 1: EMERGING FIELDS, ANIMAL AND MEDICAL BIOTECHNOLOGIES, ss.391-429, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2016

2016

Differentiation Potential of Mouse Embryonic Stem Cells into Insulin Producing Cells in Pancreatic Islet Microenvironment

Yilmaz I., EKER SARIBOYACI A. , Subasi C., Karaoz E.

EXPERIMENTAL AND CLINICAL ENDOCRINOLOGY & DIABETES, cilt.124, sa.2, ss.120-129, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2014

2014

Differentiation potential of mouse embryonic stem cells into insulin producing cells in pancreatic islet microenviroment

Yilmaz I., EKER SARIBOYACI A. , Okcu A., Subasi C., Karaoz E.

JOURNAL OF TISSUE ENGINEERING AND REGENERATIVE MEDICINE, cilt.8, ss.140-141, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2013

2013

Immunoregulatory Properties of Mesenchymal Stem Cells: In Vitro and In Vivo

Demircan P. C. , EKER SARIBOYACI A. , Karaoz E.

STEM CELLS: CURRENT CHALLENGES AND NEW DIRECTIONS, ss.29-58, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2012

2012

A rare cause of non-immune hydrops fetalis: congenital sialidosis

Tutak E., EKER SARIBOYACI A. , Semiz A., Yilanlioglu N. C. , Kara C.

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.47, sa.4, ss.290-293, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2010

2010

THE EXAMINATION OF CYTOTOXIC EFFECT OF DENTAL PULP DERIVED MESENCHYMAL STEM CELLS AGAINST A-549 CANCER CELLS

GACAR G., Cetinalp P. D. , Eker A. , Korkmaz S., Karaoz E.

HAEMATOLOGICA-THE HEMATOLOGY JOURNAL, cilt.95, ss.665, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2010

2010

Isolation and in vitro characterisation of dental pulp stem cells from natal teeth

Karaoz E., Dogan B. N. , Aksoy A., Gacar G., Akyuz S., AYHAN S., et al.

HISTOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY, cilt.133, sa.1, ss.95-112, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2006

2006

Response of the pineal gland in rats exposed to three different light spectra of short periods

Aral E. , Uslu S., Sunal E., EKER SARIBOYACI A. , Okar I., Aral E.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.30, sa.1, ss.29-34, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

İnsan Amniyon Sıvısı Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin İmmunsupresyon Etkileri: Treg Regülasyonu

UYSAL O. , SEMERCİ SEVİMLİ T. , GÜNEŞ S. , Tokhi A. F. , ÖZEL C., EKER SARIBOYACI A.

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.6, sa.4, ss.313-321, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2012

2012

Gpse Grape Seed Proanthocyanidin Extract Simvastatin and Silymarin Effect on High Cholesterol Fed Animals

ARAL E., SUNAL E., KILIÇ F. S. , USLU S. , ÖNER K. S. , EKER SARIBOYACI A. , et al.

ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY –C, cilt.2, sa.2, ss.101-117, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Immunosuppressive Effects of Human Amniotic Fluid Mesenchymal Stem Cells: TREG Regulation

GÜNEŞ S. , SEMERCİ SEVİMLİ T. , UYSAL O. , Tokhi A. F. , Soykan M. N. , EKER SARIBOYACI A.

4th World Congress on Biotechnology and Biological Studies, Kuala-Lumpur, Malezya, 25 - 26 Kasım 2019

2019

2019

Kök Hücre Araştırmaları

EKER SARIBOYACI A.

“Kök Hücre: Hastalıkta ve Sağlıkta” Konferansı, Eskişehir Bahçeşehir Koleji, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu, 7 Mart 2019, Eskişehir, Eskişehir, Türkiye, 07 Mart 2019

2018

2018

The effects of mesenchymal stem cell on the macrophage phenotype

Ozdemir A. T. , Ozdemir R. B. , EKER SARIBOYACI A. , Uysal O., Tuglu M. I. , Senol I., et al.

15th International Symposium on Dendritic Cells (DC), Aachen, Almanya, 10 - 14 Haziran 2018, cilt.48, ss.157 identifier

2016

2016

Interaction between human dental pulp derived mesenchymal stem cell hDP MSCs and CD4 T lymphocyte subsets

Özdemir A. T. , ÖZGÜL ÖZDEMİR R. B. , KIRMAZ C., EKER SARIBOYACI A. , Ünal Halbutoğulları Z. S. , Özel C., et al.

European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), Vienna, Avusturya, 11 - 15 Haziran 2016, cilt.71, ss.130

2016

2016

Interaction between human dental pulpderived mesenchymal stem cells (hDPMSCs) and CD4+T lymphocyte subsets

Ozdemir A. T. , Ozdemir O. R. B. , Kirmaz C., Sariboyaci E. A. , Halbutogullari U. Z. S. , Ozel C., et al.

Meeting of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Vienna, Avusturya, 11 - 15 Haziran 2016, cilt.71, ss.130 identifier

2015

2015

Interaction with human dental pulp derived mesenchymal stem cells hDP MSCs by the CD4 T Lymphocyte Subsets

ALPER TUNGA Ö., ÖZGÜL ÖZDEMİR R. B. , KIRMAZ C., EKER SARIBOYACI A. , ÜNAL HALBUTOĞULLARI Z. S. , CEREN Ö., et al.

2nd International Congress on Stem Cell and Cellular Therapies (ICSCCT). 138. 15 - 18 October 2015, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2015, ss.138

2014

2014

INSULIN PRODUCING CELL DIFFERENTIATION POTENTIAL OF MOUSE EMBRYONIC STEM CELLS CULTURED IN PANCREATIC ISLET MICROENVIRONMENT

EKER SARIBOYACI A. , Yılmaz İ., KARAÖZ E.

1. Uluslararası Katılımlı Kök Hücre Ve Hücresel Tedaviler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 20 - 23 Mart 2014, ss.29

2009

2009

ISOLATION, CHARACTERIZATION AND DIFFERENTATION POTENTIAL OF HUMAN AMNIOTIC FLUID DERIVED MULTIPOTENT MESENCHYMAL STEM CELLS

EKER SARIBOYACI A. , Okcu A., Kokturk S., GACAR G., KASAP M., Demircan P. C. , et al.

14th Annual Meeting of the European-Hematology-Association, Berlin, Almanya, 4 - 07 Haziran 2009, cilt.94, ss.458-459 identifier

2009

2009

COMPARATIVE ANALYSIS OF RAT BONE MARROW-DERIVED MESENCHYMAL STEM CELLS CULTURED UNDER DIFFERENT CONDITIONS

Karaoz E., Koektuerk S., EKER SARIBOYACI A. , KASAP M., GACAR G., Demircan P., et al.

14th Annual Meeting of the European-Hematology-Association, Berlin, Almanya, 4 - 07 Haziran 2009, cilt.94, ss.460 identifier

2009

2009

COMPARATIVE ANALYSIS OF MESENCHYMAL STEM CELLS FROM BONE MARROW, DENTAL PULP, ADIPOSE TISSUE AND ENDOMETRIUM

Karaoz E., Aksoy A., GENÇ Z., Ayhan S., GACAR G., Okcu A., et al.

14th Annual Meeting of the European-Hematology-Association, Berlin, Almanya, 4 - 07 Haziran 2009, cilt.94, ss.459 identifier

2007

2007

Chromosomally abnormal embryos as a source of normal embryonic stem cell production

Candan Z., Sertye S., Yesil M., Beyazyurek C., EKER SARIBOYACI A. , Kahraman S.

23rd Annual Meeting of the European-Society-of-Human-Reproduction-and-Embryology, Lyon, Fransa, 1 - 04 Temmuz 2007, cilt.22 identifier

2005

2005

Ultrastructure of cloned human blastocyst and first therapeutic cloned Turkish human reconstructed embryos by somatic cell nuclear transfer with intact cytoplasm

Hassa H., Gurer F., Baycu C., Tekin B. , EKER SARIBOYACI A. , Balkose N.

13th World Congress on In-Vitro Fertilization, Assisted Reproduction and Genetics, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2005, ss.91-95 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Cell and Tissue Culture: The Base of Biotechnology.

UYSAL O. , SEMERCİ SEVİMLİ T. , SEVİMLİ M., GÜNEŞ S., EKER SARIBOYACI A.

Omics Technologies And Bio-engineering Towards Improving Quality Of Life. Volume 1: Emerging Fields, Animal and Medical Biotechnologies., Debmalya Bahr, Vasco Azevedo, Editör, ELSEVIER ACADEMIC PRESS, ss.391-427, 2018

2018

2018

Cell and Tissue Culture: The Base of Biotechnology

UYSAL O., SEMERCİ SEVİMLİ T. , SEVİMLİ M., GÜNEŞ S., EKER SARIBOYACI A.

OMICS TECHNOLOGIESAND BIO-ENGINEERING Towards Improving Quality of Life, Debmalya Barh, Editör, ELSEVIER ACADEMIC PRESS, London, ss.391-429, 2018

2018

2018

Cell and Tissue Culture: The Base of Biotechnology

UYSAL O., SEMERCİ SEVİMLİ T. , SEVİMLİ M., GÜNEŞ S. , EKER SARIBOYACI A.

Omics Technologies and Bio-engineering1st EditionVolume 1: Towards Improving Quality of Life, Debmalya Barh, Vasco Azevedo, Editör, Academic Press , ss.391-429, 2018

2013

2013

Immunoregulatory Properties of Mesenchymal Stem Cells: In Vitro and In Vivo. K.

Demircan P., EKER SARIBOYACI A. , Erdal K.

Stem Cells Current Challenges and New Directions Stem Cell Biology and Regenerative Medicine, K. Turksen, Editör, Springer ScienceBusiness Media, New York, ss.29-58, 2013

2011

2011

Embriyoloji Laboratuvarı Kalite Kontrolü

EKER SARIBOYACI A.

Yardımcı Üreme Teknikleri Temel Klinik ve Embriyolojik Uygulamalar, Çelik Ö, Editör, Nobel Kitapevi, İstanbul, ss.647-660, 2011

Desteklenen Projeler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Kolon kanser hücrelerinde rekombinant klothonun etkisi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

SARIBOYACI A. (. , EKER SARIBOYACI A. , GÜNEŞ S.

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

KÖK HÜCRE VE HÜCRESEL TEDAVİLER DERNEĞİ

Danışma Kurulu ÜyesiAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 450

h-indeksi (WOS): 8