Assoc. Prof.

ERSİN KARADEMİR


Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bil.Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi A.Dalı

Education Information

2009 - 2013

2009 - 2013

Doctorate

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim A.B.D., Turkey

2006 - 2009

2006 - 2009

Postgraduate

Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilim. Ens., Turkey

2002 - 2006

2002 - 2006

Undergraduate

Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

2013

2013

Doctorate

Öğretmen ve öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersi kapsamında okul dışı öğrenme etkinliklerini gerçekleştirme amaçlarının planlanmış davranış teorisi yoluyla belirlenmesi

Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

2009

2009

Postgraduate

Bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin fen ve teknoloji dersi elektrik ünitesindeki akademik başarı düzeylerine, bilimsel süreç becerilerine ve tutumlarına etkisi

Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Research Areas

Elementary School Education, Teacher Training in Natural Sciences, Teacher Training for Childeren of High-Intelligence, Education in Natural Sciences, Teacher Training

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bil.Eğitimi

2014 - 2019

2014 - 2019

Assistant Professor

Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bil.Eğitimi

2009 - 2014

2009 - 2014

Research Assistant

Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bil.Eğitimi

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Director of the Center

Eskisehir Osmangazi University

2021 - Continues

2021 - Continues

Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi

Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bil.Eğitimi

2020 - Continues

2020 - Continues

Birim Kalite Komisyonu Üyesi

Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bil.Eğitimi

2019 - Continues

2019 - Continues

Vice Dean

Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Fak.Dekanlığı

2018 - Continues

2018 - Continues

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Fakültesi

2017 - Continues

2017 - Continues

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2015 - 2019

2015 - 2019

Deputy Director of the Center

Eskisehir Osmangazi University, Rektörlük

Non Academic Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirici

Other Public Institution, YÖKAK, YÖKAK

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Disiplinlerarası Fen Öğretimi

Undergraduate

Undergraduate

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ II

Postgraduate

Postgraduate

EĞİTİM İSTATİSTİĞİ II

Undergraduate

Undergraduate

İSTATİSTİK

Postgraduate

Postgraduate

İNSAN, DOĞA VE BİLİM

Postgraduate

Postgraduate

İLKÖĞRETİMDE FEN ÖĞRETİMİ

Postgraduate

Postgraduate

UZMANLIK ALAN DERSİ

Undergraduate

Undergraduate

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Undergraduate

Undergraduate

BİLİM TARİHİ

Undergraduate

Undergraduate

FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUAR UYG. I

Undergraduate

Undergraduate

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

Postgraduate

Postgraduate

FEN ÖĞRETİMİNDE ALTERNATİF ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ

Undergraduate

Undergraduate

OKUL DENEYİMİ

Undergraduate

Undergraduate

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Undergraduate

Undergraduate

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ I

Postgraduate

Postgraduate

EĞİTİM İSTATİSTİĞİ I

Undergraduate

Undergraduate

FEN-TEKNOLOJİ PROGRAMI VE PLANLAMA

Undergraduate

Undergraduate

TOPLUMA HİZMET UYGULAMASI

Advising Theses

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Creativity in gifted students: A theoratical framework

Karademir E.

Educar Em Revista, vol.37, no.4, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

2021

2021

Ana Dilde İletişim Yetkinliğine Yönelik Ölçek Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Yetkinlik Düzeyleri

ER N., KARADEMİR E. , TEZEL Ö.

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.9, no.3, pp.670-685, 2021 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

Okul Dışı Öğrenme aracı olarak Fen Bilimleri Dersinde Bilim Radyosu Kullanımı: Ortaokul Öğrenci Görüşleri

KARADEMİR E. , DUMAN H.

Anadolu Öğretmen Dergisi, vol.4, no.1, pp.61-74, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Examination of the Cognitive Structures of the Secondary School Eighth-Grade Students regarding Some Concepts in Electricity through the Word Association

BALBAĞ M. Z. , KARADEMİR E.

Osmangazi Jornal of Education Research, vol.7, no.1, pp.50-64, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Evaluating the Use of Project Based Teaching on the Science Laboratory Course According to the Views of the Classroom Teacher Candidates

Karaer G., Karademir E. , Tezel Ö.

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, vol.8, pp.73-95, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

2019

2019

Determination of Pre-service Classroom Teachers’ Opinions Towards the Argumentation Based Instruction Method in Science Laboratory

Karaer G., Karademir E. , Tezel Ö.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, pp.217-241, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2018

2018

Öğretmen Adaylarının Girişimcilik Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

KARADEMİR E. , BALBAĞ M. Z. , ÇEMREK F.

Milli Eğitim, vol.47, no.220, pp.177-200, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Examining Preservice Social Studies Teachers’ Views about the Nature of Science by Different Variables.

BALBAĞ M. Z. , KARADEMİR E.

Osmangazi Journal of Educational Research (OJER), vol.5, no.1, pp.35-45, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Bilim Uygulamaları Dersi Kapsamında Gerçekleştirilen Etkinliğin Bilimsel Süreç Becerileri ve Yaşam Becerileri Bağlamında İncelenmesi

ÖZTÜRK Z., KARADEMİR E.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim (ESTÜDAM Eğitim) Dergisi, vol.2, no.2, pp.64-73, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Beceri Kavramına Yönelik Algıları: Bir Olgubilim Çalışması

KARADEMİR E. , Altunsoy K., SARIKAHYA E.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.1, pp.53-71, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2016

2016

Eğitim fakültelerinin yapılandırılması sürecinde öğretmen adaylarının çevre bilinci ve özyeterliklerinin belirlenmesi

KARADEMİR E.

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, vol.7, no.13, pp.3-18, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Arıların Yaşam Döngüsü

KARADEMİR E.

Eğlenceli Bilim (Popüler Bilim Dergisi), vol.20, pp.13-16, 2016 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

2016

2016

Investigation the Scientific Creativity of Gifted Students Through Project Based Activities

KARADEMİR E.

International Journal of Research in Education and Science, vol.2, no.2, pp.416, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2015

2015

Eğitsel internet kullanımı ile teknolojik pedagojik alan bilgisi ve eğitim teknolojilerine yönelik tutum arasındaki ilişki Öğretmen adayları örneği

KARADEMİR E.

TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.10, no.15, pp.519-534, 2015 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Fen bilgisi öğretmen adaylarının fiziğe yönelik tutumlarının incelenmes

KARADEMİR E. , BALBAĞ M. Z.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.2, pp.293-299, 2015 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Laboratuvarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

KARADEMİR E. , BALBAĞ M. Z.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (JRET), vol.4, no.2, pp.364-373, 2015 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fiziğe Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

BALBAĞ M. Z. , KARADEMİR E.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (JRET), vol.4, no.2, pp.293-299, 2015 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Determining the Factors That Affect the Objectives of Pre-Service Science Teachers to Perform Outdoor Science Activities

KARADEMİR E. , ERTEN S.

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.1, no.4, pp.270-293, 2013 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2011

2011

Investigation of Preservice Teachers’ Attitudes and Anxiety toward Teaching Profession

KARADEMİR E. , TEZEL Ö.

New World Sciences Academy (NWSA ), vol.6, no.3, pp.2005-2018, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve endişelerinin incelenmesi

Karademir E. , Tezel Ö.

E-Journalof New World Sciences Academy, vol.6, no.3, pp.2005-2018, 2011 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2010

2010

Investigation of Primary Teacher Candidates' Learning Styles by Demographic Variables

Karademir E. , Tezel Ö.

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.129-145, 2010 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

2010

2010

Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin demografik değişkenler açısından incelenmesi

Karademir E. , Tezel Ö.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.28, no.28, pp.129-145, 2010 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stillerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

KARADEMİR E. , TEZEL Ö.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.28, pp.129-145, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Fen bilimleri öğretim programında yer alan kök değerlere ilişkin sınıf ve fen bilimleri öğretmenlerinin görüşleri

ANAGÜN Ş. S. , KARADEMİR E.

1. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, İzmir, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.337-343

2019

2019

Öğretim programlarında yer alan yetkinliklere yönelik öğretmen görüşleri

Karademir E. , Anagün Ş. S.

1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, İzmir, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.331-336

2017

2017

Beceri kavramının Fizik öğretmenleri görüşlerine göre değerlendirilmesi

ERTEK E., KARADEMİR E. , ERTEK Y.

3. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Turkey, 14 - 16 September 2017

2017

2017

Öğrencilerin Fizik Öğretmeni Algısı

ERTEK E., KARADEMİR E. , ERTEK Y.

3. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 September 2017

2017

2017

Assessment of Skill-Based Questions Prepared in the Scope of Fifth Grade Science Applications Course According to PISA Proficiency Levels

ÖZTÜRK Z., KARADEMİR E.

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), 18 - 21 May 2017

2017

2017

The Investigation of The Attitude Towards Physics Pre-Service Teachers of Computer and Instruction Technology

KARADEMİR E. , BALBAĞ M. Z.

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), 18 May 2017

2017

2017

Project Based Learning Activities Integrated Stem in Science Laboratory

KARAER G., KARADEMİR E. , TEZEL Ö.

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), Ephesus–Kuşadası, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.80

2017

2017

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına Yönelik Görüşleri

BALBAĞ M. Z. , KARADEMİR E.

VI. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLEREĞİTİMİ SEMPOZYUMU, 4 - 06 May 2017

2017

2017

Social Studies Teacher Candidates Views on The Nature of Science

BALBAĞ M. Z. , KARADEMİR E.

International Symposium on Social Studies Education VI” USBES 6, 4 - 06 May 2017

2015

2015

Teaching skills about space and astronomy by nature education to secondary school students

KARADEMİR E.

European Science Education Research Association (ESERA), 31 August - 04 September 2015

2015

2015

Developing and applying a test to determine the misconceptions of high school students about Newton s law

KARADEMİR E. , AYBEK E. C. , AKIN DEMİRCAN Z. , Karademir E.

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology -ICEMST 2015, 23 - 26 April 2015

2015

2015

Fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik tutumlarının incelenmesi

KARADEMİR E. , BALBAĞ M. Z.

6th International Congress on New Trends in Education (ICONTE), 24 - 26 April 2015

2015

2015

Fen bilgisi öğretmen adaylarının fiziğe yönelik tutumlarının incelenmesi

KARADEMİR E. , BALBAĞ M. Z.

6th International Congress on New Trends in Education (ICONTE), 24 - 26 April 2015

2015

2015

INVESTIGATION OF THE ATTITUDES FOR PHYSICS OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES

BALBAĞ M. Z. , KARADEMİR E.

6th International Congress on New Trends in Education, 24 - 26 April 2015

2015

2015

Gaining insect and plant collectorship skills via nature education to the secondary school students

KARADEMİR E. , AYBEK E. C. , AKIN DEMİRCAN Z. , Karademir E.

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology -ICEMST 2015, 23 - 26 April 2015

2015

2015

INVESTIGATION OF THE PRE SERVICE SCIENCE TEACHERS ATTITUDES TOWARD PHYSICSLABORATOARY

BALBAĞ M. Z. , KARADEMİR E.

6th International Congress on New Trends in Education, 24 - 26 April 2015

2014

2014

Bilim Merkezi ve Uzay Evi Etkinlikleri ile Öğretmen Adaylarının Okul Dışı Fen Öğretimi Algılarının Belirlenmesi

KARADEMİR E.

Uluslararası Katılımlı 2. Türkiye Bilim Merkezleri Sempozyumu, 7 - 09 November 2014

2014

2014

Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Tutum Davranış ve Düşüncelerinin Doğa Eğitimi Projesine Bağlı Değişimi

TEZEL Ö. , KARADEMİR E.

International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, Konya, Turkey, 16 - 18 May 2014, pp.1239-1243

2014

2014

The change of secondary school students environmentalattitude, behavior and thoughts with nature training project –

TEZEL Ö. , KARADEMİR E.

International Conference onEducation in Mathematics, Science Technology, 16 - 18 May 2014

2013

2013

Determination of Self Effıcacy and Consciousness Levels of Pre Service Teachers Towards Environmental Education

KARADEMİR E.

The International Symposium on Changes and New Trends in Education, 22 - 24 November 2013 Sustainable Development

2010

2010

Ortaöğretim Öğretmen Adaylarının Fen ve Matematik Öğretiminde Öz Yeterlilik İnanç Düzeylerinin İncelenmesi

TEZEL Ö. , KARADEMİR E.

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları II, Ankara, Turkey, 16 - 18 May 2010, pp.999-1007

2010

2010

Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stillerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

TEZEL Ö. , KARADEMİR E.

The Second International Congress Of Educational Research, Antalya, Turkey, 29 April - 03 May 2010, pp.79

2009

2009

Ortaöğretim Öğrencilerinin Fizik Dersini Öğrenirken Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları

TEZEL Ö. , KARADEMİR E.

3rd International Computer Instructional Technologies Symposium, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009, pp.622-628

2009

2009

İlköğretim Okullarındaki Bilgi Teknoloji Sınıflarının Değerlendirilmesi

TEZEL Ö. , KARADEMİR E.

3rd International Computer Instructional Technologies Symposium, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009, pp.883-890

2009

2009

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stillerinin DemografikDeğişkenler Açısından İncelenmesi

TEZEL Ö. , KARADEMİR E.

18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, Turkey, 1 - 03 October 2009, pp.441

2009

2009

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilgisi Öğretimine YönelikTutumları

TEZEL Ö. , KARADEMİR E.

8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 21 - 23 May 2009

2007

2007

Determination of Breakdown Voltage at Plasma

KARADEMİR E. , TEMEL S., PAT S.

1st International Physics Symposium and Festival & Inter- University Physics Project Competition, 4 - 06 September 2007

Books & Book Chapters

2021

2021

Okul Bahçesinde STEM Eğitimi

Karademir E.

in: Okul Dışı Ortamlarda STEM Eğitimi, Büşra Bakioğlu,Mustafa Çevik, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.51-74, 2021

2021

2021

Evde STEM Eğitimi

Karademir E.

in: Okul Dışı Ortamlarda STEM Eğitimi, Büşra Bakipğlu,Mustafa Çevik, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.187-212, 2021

2020

2020

Akademik Türkçe Eğitiminde Farklı Disiplinlerin Etkisi

Karademir E.

in: Akademik Amaçlar İçin Türkçe Öğretimi -Kuram ve Uygulama-, Burak Tüfekçioğlu, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.69-89, 2020

2020

2020

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında Değerler Eğitimi

KARADEMİR E. , ÇUBUKÇU Z.

in: Fen Öğretim Programları, Şengül S. ANAGÜN, Editor, ANI YAYINCILIK, pp.155-185, 2020

2020

2020

Beceriler ve Öğretim Programındaki Yeri

KARADEMİR E.

in: Fen Öğretim Programları, Şengül S. ANAGÜN, Editor, Anı Yayıncılık, pp.87-127, 2020

2020

2020

Yetkinlikler ve Öğretim Programındaki Yeri

ER N., KARADEMİR E.

in: Fen Öğretim Programları, Şengül S. ANAGÜN, Editor, ANI YAYINCILIK, pp.127-155, 2020

2019

2019

Oryantiring Eğitici Eğitimi El Kitabı

KARADEMİR E.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 2019

2018

2018

Okul dışı ortamlarda fen öğretimi

KARADEMİR E.

in: Güncel Yaklaşım ve Yöntemlerle Etkinlik Destekli Fen Öğretimi, Orhan Karamustafaoğlu, Özden Tezel, Uğur Sarı, Editor, Pegem Akademi, pp.426-449, 2018

2017

2017

Fen Öğretiminde Beceri Kavramı ve Disiplinlerarası Kullanımı

Karademir E.

in: Örnek ve Uygulama Destekli Fen Öğretiminde Disiplinlerarası Beceri Etkileşimi, Ersin Karademir, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.1-40, 2017

2017

2017

Fen Öğretiminde Etkin Materyal Kullanımı ve Uygulamaları [Kazanım ve Beceri Temelli]

KARADEMİR E.

in: Örnek ve Uygulama Destekli Fen Öğretiminde Disiplinlerarası Beceri Etkileşimi, Ersin KArademir, Editor, Pegem Yayıncılık, pp.41-85, 2017

2017

2017

Fen Öğretiminde Okuma Becerilerinin Etkin Kullanımı

ÇELİK H. , KARADEMİR E.

in: Fen öğretiminde disiplinlerarsı beceri eğitimi, ersin karademir, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.167-190, 2017

2013

2013

Planlanmış Davranış Teorisi

KARADEMİR E. , ERTEN S.

in: Öğretme Yaklaşımları ve Uygulama Örnekleri, Ekici, Gülay Güven, Meral, Editor, Pegem Yayıncılık, Ankara, pp.596-619, 2013

Other Publications

Supported Projects

2018 - 2018

2018 - 2018

Disiplinlerarası Proje hazırlama ve Kodlama Eğitimi

Project Supported by Other Official Institutions

Karademir E. (Executive)

2015 - 2016

2015 - 2016

II Bilim Şenliği

TUBITAK Project

KARADEMİR E. , ANILAN H. , BALBAĞ M. Z. , TURĞUT M.

2014 - 2014

2014 - 2014

TÜBİTAK Bilimsel Proje Danışmanlığı Öğretmen Eğitimi Programı-ESKİŞEHİR

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

KARADEMİR E.

2014 - 2014

2014 - 2014

Benim Fenim (213B509 nolu proje)

TUBITAK Project

KARADEMİR E. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2016 - Continues

2016 - Continues

ESTÜDAM Eğitim Dergisi

Editor

Awards

September 2007

September 2007

Determination of Breakdown Voltage at Plasma

Balkan Fizik Birliği