Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

STEM Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğrenmeyi Öğrenme Yetkinliğine Yönelik Görüşleri

2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi , Bursa, Turkey, 19 - 22 November 2020, pp.263

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Dil Yetkinliğinin Belirlenmesi

1. Ulusal Çevrimiçi Disiplinlerarası Fen Eğitimi Öğretmenler Konferansı (DİFEÖK), Ankara, Turkey, 4 - 05 July 2020, pp.88

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

17. Uluslararası Türk Dünyası sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 October - 01 November 2019, pp.35-44

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının FeTeMM Öğretimi Yönelimleri

1. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST), İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.592-599

Fen Bilimleri Dersinde Sorgulamaya Dayalı Öğretimin Akademik Başarıya Etkisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu, Samsun, Turkey, 26 - 28 October 2019, pp.149

Bilimsel Öykü İçeren Eğitsel Oyunla Desteklenen Fen Bilimleri Dersinin Öğrencilerin Periyodik Sistem Kavram Öğrenmelerine Etkisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası 100. Yıl Eğitim Sempozyumu, Samsun, Turkey, 26 - 28 October 2019, pp.347

Fen Bilgisi ve Matematik Öğretmen Adaylarının STEM Öğretimi Yönelimlerinin Karşılaştırılması

2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi (UTEK2019), Muğla, Turkey, 23 - 27 October 2019

Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Disiplinlerine Dayalı Argümantasyon Destekli Fen Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Öğrenmelerine Etkisi

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi (FMGTEK), İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019

Fen Alanı Eğitiminde Robotik Uygulamalara Yönelik Türkiye’de Yapılan Araştırmaların Derleme Çalışması

3. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), Nevşehir, Turkey, 9 - 12 September 2018

Sorgulamaya Dayalı Fen Öğretimi Üzerine Bir Derleme Çalışması

IV. International Academic Research Congress (INES), Alanya, Turkey, 30 October - 03 November 2018

Fen Öğretiminde Yaratıcı Drama Konusunda Yapılan Çalışmalardan Bir Derleme

8th International Congress on New Trends in Education (ICONTE), Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.44

TGA Yönteminin Kullanıldığı Etkinliklerin Kavram Yanılgılarını Belirlemesine Yönelik Yapılan Çalışmalardan Bir Derleme

8th International Congress on New Trends in Education (ICONTE), Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.56

FeTeMM Eğitimine Yönelik Yapılan Çalışmalardan Bir Derleme

8th International Congress on New Trends in Education (ICONTE), Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.56

Türkiye’de ARCS Motivasyon Modeli Uygulamalarına Yönelik Yapılan Çalışmalardan Bir Derleme

8th International Congress on New Trends in Education (ICONTE), Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.45

Türkiye’de Fen Öğretiminde Gezi Gözlem Yöntemini Kullanmaya Yönelik Yapılan Çalışmalardan Bir Derleme

8th International Congress on New Trends in Education (ICONTE), Antalya, Turkey, 18 May 2017, pp.44

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Çoklu Zekâ Kuramı ve Disiplinlerarası Yaklaşıma İlişkin Görüşleri

8th International Congress on New Trends in Education (ICONTE), Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.86

Project Based Learning Activities Integrated Stem in Science Laboratory

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), Ephesus–Kuşadası, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.80

Investigation of the Cultural Children s Game and Toys Effects on Preschoolers Science Conceptions Learning

The 8th Multidisciplinary Academic Coference / Proceedings of MAC-ETL 2016, 9 - 10 December 2016, pp.215-221

Bilgisayar Destekli Öğretimin Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Yaşamımızdaki Elektrik Kavram Bilgilerine ve Tutumlarına Etkisi

7th International Congress on New Trends in Education ICONTE, Antalya, Turkey, 13 - 15 May 2016, pp.108

Fen Bilimleri Eğitiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrencilerin Kavram Bilgilerine ve Tutumlarına Etkisi

7th International Congress on New Trends in Education ICONTE, Antalya, Turkey, 13 - 15 May 2016, pp.108

Ortaokul Öğrencilerinin Çevresel Tutum Davranış ve Düşüncelerinin Doğa Eğitimi Projesine Bağlı Değişimi

International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, Konya, Turkey, 16 - 18 May 2014, pp.1239-1243

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Bazı Değişkenlere Göreİncelenmesi

19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Cyprus (Kktc), 16 - 18 September 2010, pp.200

Ortaöğretim Öğretmen Adaylarının Fen ve Matematik Öğretiminde Öz Yeterlilik İnanç Düzeylerinin İncelenmesi

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları II, Ankara, Turkey, 16 - 18 May 2010, pp.999-1007

Öğretmen Adaylarının Öğretme Stratejilerini Kullanma Düzeyleri

The Second International Congress Of Educational Research, Antalya, Turkey, 29 April - 03 May 2010, pp.121

Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stillerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

The Second International Congress Of Educational Research, Antalya, Turkey, 29 April - 03 May 2010, pp.79

İlköğretim Okullarındaki Bilgi Teknoloji Sınıflarının Değerlendirilmesi

3rd International Computer Instructional Technologies Symposium, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009, pp.883-890

Ortaöğretim Öğrencilerinin Fizik Dersini Öğrenirken Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları

3rd International Computer Instructional Technologies Symposium, Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2009, pp.622-628

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretiminde Öz Yeterlilik İnançDüzeylerinin İncelenmesi

8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 21 - 23 May 2009

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilgisi Öğretimine YönelikTutumları

8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 21 - 23 May 2009

CDn için C13 Spin Yankı J Modülasyon NMR Spektroskopisinin Çarpım İşlemci Teorisiyle İncelenmesi

II. Ulusal Atom ve Molekül FiziğiSempozyumu, Ankara, Turkey, 9 - 11 September 1998

Gama ve UV Işınları İle İrradiye Edilen NH4 2 C2O4 H2O Bileşiğinin ESR İle İncelenmesi

Türk Fizik Derneği 15. Fizik Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 29 September 1995

Books & Book Chapters

Bilim Öyküleri İçeren Eğitsel Oyunlarla Fen Öğretimi

in: Güncel Yaklaşım ve Yöntemlerle Etkinlik Destekli Fen Öğretimi, Orhan Karamustafaoğlu, Özden Tezel, Uğur Sarı, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.450-477, 2018

Sorgulamaya Dayalı Fen Öğretimi

in: Güncel Yaklaşım ve Yöntemlerle Etkinlik Destekli Fen Öğretimi, Orhan Karamustafaoğlu, Özden Tezel, Uğur Sarı, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.74-98, 2018

Eğitim/ Fen Alanı Eğitiminde Robotik Uygulamalara Yönelik Türkiyede Yapılan Araştırmaların Derleme Çalışması

in: Bilimsel Araştırmalarda Yeni Yaklaşımlar - 1, Prof. Dr. Osman Köse, Esra Kirik, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.557-583, 2018

Argümantasyona Dayalı Fen Öğretimi

in: Güncel Yaklaşım ve Yöntemlerle Etkinlik Destekli Fen Öğretimi, Orhan Karamustafaoğlu, Özden Tezel, Uğur Sarı, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.98-123, 2018

Development of Science Teaching Activities Using Cultural Children’s Game and Toys in the Science Teaching Process

in: EDUCATIONAL RESEARCH AND PRACTICE, Irina Koleva, Gökhan Duman, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.197-204, 2017

Fen Öğretiminde Süreç temelli Etkinlikler [Argümantasyon ve Proje Tabanlı Öğretim Uygulama Örnekleri]

in: ÖRNEK VE UYGULAMA DESTEKLİ FEN ÖĞRETİMİNDE DİSİPLİNLERARASI BECERİ ETKİLEŞİMİ, ERSİN KARADEMİR, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.213-251, 2017

Designing Science Teaching Activities Using Cultural Children’s Game and Toys

in: EDUCATIONAL RESEARCH AND PRACTICE, Irina Koleva, Gökhan Duman, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.205-213, 2017

Metrics

Publication

99

Citation (WoS)

68

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

66

H-Index (Scopus)

5

Project

3

Thesis Advisory

16

Open Access

32
UN Sustainable Development Goals