Prof. SEVİLHAN ARTAN


Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bil. Bölüm

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı


Research Areas: Health Sciences, Natural Sciences


Names in Publications: Artan S

Metrics

Publication

359

Citation (WoS)

666

H-Index (WoS)

15

Citation (Scopus)

860

H-Index (Scopus)

17

Citation (Scholar)

2

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

11

H-Index (TrDizin)

2

Project

26

Thesis Advisory

33

Open Access

20
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1989 - 1992

1989 - 1992

Doctorate

Eskisehir Osmangazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Genetik (Dr), Turkey

1985 - 1988

1985 - 1988

Postgraduate

Eskisehir Osmangazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Genetik (Yl) (Tezli), Turkey

1978 - 1983

1978 - 1983

Undergraduate

Middle East Technical University, Faculty Of Arts And Sciences, Department Of Biology, Turkey

Dissertations

1992

1992

Doctorate

İlk trimester spontan abortus materyallerinde sitogenetik ve elektron mikroskobik analizler

Eskisehir Osmangazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Genetik (Dr)

1989

1989

Postgraduate

Düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda genetik ve dermatoglifik analizler

Eskisehir Osmangazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Genetik (Yl) (Tezli)

Research Areas

Health Sciences

Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

2004 - Continues

2004 - Continues

Professor

Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bil. Bölüm

1997 - 2002

1997 - 2002

Associate Professor

Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bil. Bölüm

1994 - 1998

1994 - 1998

Assistant Professor

Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bil. Bölüm

1985 - 1994

1985 - 1994

Research Assistant

Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bil. Bölüm

Managerial Experience

2014 - Continues

2014 - Continues

Director of the Center

Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bil. Bölüm

2012 - Continues

2012 - Continues

Head of Department

Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

2002 - 2011

2002 - 2011

Head of Department

Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

2007 - 2009

2007 - 2009

Deputy Head of Department

Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Non Academic Experience

2002 - Continues

2002 - Continues

Anabilim Dalı Başkanı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

2002 - Continues

2002 - Continues

Müdür

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi GENTAM

2018 - 2021

2018 - 2021

Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu Yürütme Kurulu Üyeliği

TÜBİTAK

2017 - 2021

2017 - 2021

Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu Danışma Kurulu Üyeliği

TÜBİTAK

2002 - 2002

2002 - 2002

Davetli öğretim üyesi

British Columbia University Vancouver Cancer Research Center

1999 - 1999

1999 - 1999

Post-doc araştırıcı

Yale Tıp Fakültesi

1995 - 1997

1995 - 1997

Post-doc araştırıcı

Zürih Genetik Enstitüsü

Advising Theses

2018

2018

Postgraduate

Anormal ultrason bulgusu olan gebeliklerde a-cgh uygulamaları

ARTAN S. (Advisor)

E.SABUNCU(Student)

2010

2010

Expertise In Medicine

Mesane kanserlerinde miRNA'ların ekspresyonlarının belirlenmesi

ARTAN S. (Advisor)

K.MURAT(Student) Sustainable Development

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Özbakır D. H., Susam E., Bütün Z., Artan S.

15. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Muğla, Turkey, 9 - 13 November 2022, pp.90

2022

2022

A novel LRP5 gene variant in a patient with Osteoporosis-Pseudoglioma syndrome

Saraç E., Kırel B., Çilingir O., Artan S.

7.Uluslararası Erciyes Tıp Tıbbi Genetik Kongresi, Kayseri, Turkey, 26 - 28 May 2022, pp.104-105 Creative Commons License

2020

2020

Genetic analysis of a large Osteogenesis Imperfecta Family

günden g., IŞIK S., ÜSKÜDAR TEKE H., ERZURUMLUOĞLU GÖKALP E., ÇİLİNGİR O., ARTAN S., et al.

14. ULUSAL TIBBİ GENETİK KONGRESİ-ULUSLARARASI KATILIMLI, Turkey, 20 - 22 November 2020, vol.31, pp.48

2020

2020

A Rare Form Of Constitutional Chromoanasynthesis: Ring Chromosome 18

Susam E., Erzurumluoğlu Gökalp E., Tosumoğlu E., Kocagil S., Çilingir O., Durak Aras B., et al.

14. ULUSAL TIBBİ GENETİK KONGRESİ’xx’xxULUSLARAARSI KATILIMLI’xx’xx, Ankara, Turkey, 20 - 22 November 2020, vol.31, pp.15

2020

2020

Genetic variants associated with atrial fibrillation n Turkish patients

ULUS T., DURAL M., meşe p., YETMİŞ F., MERT K. U., GÖRENEK B., et al.

36. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Turkey, 3 - 06 December 2020

2020

2020

Atipik bulguları olan Smith-Magenis sendromlu bir olgu sunumu

Saraç E., Özbakır D. H., Kocagil S., Erzurumluoğlu Gökalp E., Çilingir O., Durak Aras B., et al.

14. ULUSAL TIBBİ GENETİK KONGRESİ’xx’xxULUSLARAARSI KATILIMLI’xx’xx, Eskişehir, Turkey, 20 - 22 November 2020, vol.31, pp.92

2020

2020

A complex chromosomal rearrangement in a patient with developmental delay and dysmorphic features

AYNACI S., TOSUMOĞLU E., KEKLİKÇİ A. R., KOCAGİL S., ERZURUMLUOĞLU GÖKALP E., ÇİLİNGİR O., et al.

14. ULUSAL TIBBİ GENETİK KONGRESİ’xx’xxULUSLARAARSI KATILIMLI’xx’xx, Turkey, 20 - 22 November 2020, vol.31, pp.94

2020

2020

İzole Del13q Kronik Lenfositik Lösemi Olgularında NOTCH1 ve SF3B1 Genlerinin Mutasyonel Durumu

günden g., IŞIK S., ÜSKÜDAR TEKE H., ERZURUMLUOĞLU GÖKALP E., ÇİLİNGİR O., ARTAN S., et al.

14. ULUSAL TIBBİ GENETİK KONGRESİ’xx’xxULUSLARAARSI KATILIMLI’xx’xx, Turkey, 20 - 22 November 2020, vol.31, pp.28

2020

2020

A rare homozygous variant in CUL7 gene in two syblings with variable features of 3M syndrome

KOCAGİL S., KILIÇ YILDIRIM G., ARTAN S.

14. ULUSAL TIBBİ GENETİK KONGRESİ“Uluslararası Katılımlı”, Turkey, 20 - 22 November 2020

2019

2019

Akne vulgaris’de IL-17A ve RORγt Gen Polimorfiziminin Araştırılması

BULUR I., KAYA ERDOĞAN H., ÇİLİNGİR O., ağaoğlu e., temena a., ARTAN S., et al.

XXIV. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 24 November 2019

2019

2019

KLL’de 13q delesyon büyüklüğünün önemi

IŞIK S., GÜNDEN G., AKAY O. M., ÇİLİNGİR O., ERZURUMLUOĞLU GÖKALP E., GÜNDÜZ E., et al.

45.Ulusal Hematoloji Kongresi, Turkey, 30 October - 02 November 2019

2019

2019

THE RARE ABNORMALITIES OF CHROMOSOME 1 IN MYELOIDMALIGNANCIES

Gunden G., Isik S., Cilingir O., Davutoglu N. O., Yavasoglu F., EKER İ., et al.

13th Balkan Congress of Human Genetics, Edirne, Turkey, 17 - 20 April 2019, vol.22, pp.184

2019

2019

THE RARE ABNORMALITIES OF CHROMOSOME 1 IN MYELOIDMALIGNANCIES

günden g., ışık s., ÇİLİNGİR O., OĞUZ DAVUTOĞLU N., YAVAŞOĞLU F., EKER İ., et al.

13th Balkan Congress of Human Genetics, Edirne, Turkey, 17 - 20 April 2019, vol.22, pp.184

2019

2019

A rare case of severe microcephaly caused by pathogenic variant of NDE1

BAŞ H., ÇİLİNGİR O., DURAK ARAS B., KOCAGİL S., ARTAN S.

13th Balkan Congress of Human Genetics, Edirne, Turkey, 17 - 20 April 2019, vol.22, pp.67

2019

2019

IMPORTANCE OF CYTOGENETIC ANALYSIS IN HEMATOLOGICALMALIGNANCIES: WITH TWO RARE CASES REPORTS

IŞIK S., Gunden G., Cilingir O., EKER İ., USKUDAR TEKE H., Gunduz E., et al.

13 th Balkan Congress of Human Genetics, Edirne, Turkey, 17 - 20 April 2019, vol.22, pp.76

2019

2019

Assesment of Genes Known to be Assosiated with MODY by Next Generation Sequencing.

ÇİLİNGİR O., DURAK ARAS B., ŞİMŞEK E., ÇINAR D., TEMENA M. A., ARSLAN S., et al.

European Human Genetics Conference, Gothenburg, Sweden, 15 June 2019, vol.27, pp.1260

2019

2019

Macroorchidism as a Uniq Sign in 3q13.31 Deletion Syndrome.

SUSAM E., ÇİLİNGİR O., DURAK ARAS B., ERZURUMLUOĞLU GÖKALP E., KOCAGİL S., ARTAN S., et al.

European Human Genetics Conference, Gothenburg, Sweden, 15 June 2019, vol.27, pp.1843

2018

2018

NPHP1 homozigot gen delesyonu saptanan Joubert Sendromu tip 4 tanılı iki olgu sunumu

KOCAGİL S., EREN M. C., ELMAS M., YARAR C., ERZURUMLUOĞLU E., ÇİLİNGİR O., et al.

Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018

2018

2018

NPHP1 HOMOZİGOT GEN DELESYONU SAPTANAN JOUBERT SENDROMU TİP 4 TANILI İKİ OLGU SUNUMU

KOCAGİL S., eren m. c., ELMAS M., YARAR C., ERZURUMLUOĞLU GÖKALP E., ÇİLİNGİR O., et al.

Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018, pp.119

2018

2018

NPHP1 homozigot gen delesyonu saptanan Joubert sendromu tip 4 tanılı iki olgu sunumu

KOCAGİL S., EREN M. C., ELMAS M., YARAR C., ERZURUMLUOĞLU E., ÇİLİNGİR O., et al.

Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018

2018

2018

Türkiye’de Çocukluk Çağı Adrenokortikal Karsinomlarda TP53 Mutasyonu Taraması

ŞİMŞEK E., ÇİLİNGİR O., BİNAY Ç., DEMİRAL M., HAZİYEVA K., ARTAN S., et al.

22. ULUSAL PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ VE DİYABET KONGRESİ, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018

2018

2018

Konjenital Adrenal Hiperplazi Olgularında Fenotip Genotip İlişkisi

ŞİMŞEK E., Binay C., ÇİLİNGİR O., DEMİRAL M., ARTAN S.

XXII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Turkey, 18 - 22 April 2018

2018

2018

Parsiyel Trizomi 15 tanımlanan 2 kardeş olgu

KOCAGİL S., TEKİN A. N., ERZURUMLUOĞLU E., ÇAKIL SAĞLIK A., Tosumoğlu E., ARTAN S.

Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-26), Girne, Cyprus (Kktc), 14 - 18 April 2018, pp.221

2017

2017

APO E GENOTYPE AND CEREBRAL PALSY

GÜMÜŞ E., DURAK ARAS B., YARAR C., LAÇİNEL GÜRLEVİK S., KOÇAK O., ARTAN S., et al.

12TH EUROPEAN PEDIATRIC NEUROLOGY SOCIETY CONGRESS, 20 - 24 June 2017

2017

2017

Yapısal kromozom anomalilerinin oluşum mekanizmaları

ARTAN S.

Erciyes Tıp Günleri, Turkey, 11 - 13 May 2017

2016

2016

Epigenetik

ARTAN S.

Gevher Nesibe Tıp Günleri 2016 & Tıbbi Genetik ve Klinik Uygulamaları Kongresi, Turkey, 11 - 13 February 2016

2016

2016

BECKWİTH WİEDEMANN SENDROMU. BİR OLGU

ASLAN H., ÖZDEMİR M., ÇİLİNGİR O., KOCAGİL S., KÜÇÜK H., DURAK ARAS B., et al.

12. ULUSAL TIBBİ GENETİK KONGRESİ, Turkey, 5 - 09 October 2016

2016

2016

Beckwith Wiedemann Sendromu: Bir Olgu Sunumu.

ASLAN H., ÖZDEMİR M., ÇİLİNGİR O., KOCAGİL S., KÜÇÜK H., DURAK ARAS B., et al.

XII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, İzmir, Turkey, 05 October 2016, vol.2, pp.330

2016

2016

Malign Melanom Olgularında Sitogenetik Çalışmalar.

DURAK ARAS B., IŞIK S., TÖRE T., CANAZ F., YILMAZ H., ÖZDEMİR M., et al.

2. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 18 March 2016, pp.160

2016

2016

MALİGN MELANOM OLGULARINDA SİTOGENETİK ÇALIŞMALAR

DURAK ARAS B., IŞIK S., TÖRE T., CANAZ F., YILMAZ H., ÖZDEMİR M., et al.

2. EGE HEMATOLOJİ ONKOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 18 - 20 March 2016

2016

2016

EGFR MUTATİONS İN TURKİSH NON-SMALL CELL LUNG CASES

ASLAN H., ÇİLİNGİR O., DİNÇER M., DURAK ARAS B., ASLAN S., HAZİYAVA K., et al.

2. EGE HEMATOLOJİ ONKOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 18 - 20 March 2016

2016

2016

A clinical report of an infant with Russel Silver Syndrome

Uzay E., ASLAN H., ÇİLİNGİR O., Aynacı S., ÖZDEMİR M., DURAK ARAS B., et al.

Gevher Nesibe Tıp Günleri 2016 & Tıbbi Genetik ve Klinik Uygulamaları Kongresi, Turkey, 11 - 13 February 2016

2016

2016

PATERNALLY INHERITED PROXIMAL 22Q11.2 DELETION IN TWOSIBLINGS

ÖZDEMİR M., KÜÇÜK H., TEKİN A. N., ERZURUMLUOĞLU E., ASLAN H., DURAK ARAS B., et al.

Medical Genetics and Clinical Applications (with International Participation), Turkey, 11 - 13 February 2016

2016

2016

A Clinical Report of an Infant with Russel Silver Sendrom

ÖZDEMİR M., ÖNÜR H., TEKİN A. N., ERZURUMLUOĞLU E., ASLAN H., DURAK ARAS B., et al.

Gevher Nesibe Tıp Günleri 2016 Tıbbi Genetik ve Klinik Uygulamaları Kongresi, Turkey, 11 - 13 February 2016

2010

2010

Determination of MIRNAS’ Expressions in Bladder Cancer by Microarray Technology

Canturk K. M., Artan S., Can Y. S. C., Öner K. S., Özen M., Özdemir M., et al.

9th National Medical Genetics Congress of Turkish Medical Genetics Society with International Participation, İstanbul, Turkey, 1 - 05 November 2010 Sustainable Development

2014

2014

Xq21.32-23 Duplikasyon Saptanan Olgu Sunumu

KÜÇÜK H., ASLAN H., ÇARMAN K. B., ERZURUMLUOĞLU E., DÜZKALE N., ÖZDEMİR M., et al.

11.Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Turkey, 24 - 27 September 2014

2014

2014

Miller-Dieker Sendromlu Bir Olgu Sunumu

GÜMÜŞ E., AYNACI S., ERZURUMLUOĞLU E., ASLAN H., ÇİLİNGİR O., ARTAN S.

11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Turkey, 24 - 27 September 2014

2014

2014

Xq21 32 23 Duplikasyonu Saptanan Olgu Sunumu

KÜÇÜK H., ASLAN H., ÇARMAN K. B., ERZURUMLUOĞLU E., DÜZKALE N., ÖZDEMİR M., et al.

11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Turkey, 24 - 27 September 2014

2014

2014

Sequence variants of PRNP gene in probable prion disease patiens

ASLAN H., özbabalık d., ÇİLİNGİR O., DURAK ARAS B., ÖZDEMİR M., KUTLAY Ö., et al.

European Human Genetics Conference 2014, 31 May - 03 June 2014, vol.22, pp.437

2014

2014

Molecular cytogenetic diagnosis of melanocytic lesions

DURAK ARAS B., IŞIK S., CANAZ F., ÖZDEMİR M., ÇİLİNGİR O., ASLAN H., et al.

EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETİCS, Milan, Italy, 31 May - 03 June 2014, vol.22, pp.470

2014

2014

A rare case with De Novo Isochromosome 18p Syndrome

ARTAN S., ERZURUMLUOĞLU E., ÇARMAN K. B., GÜMÜŞ E., ÖZDEMİR M., DURAK ARAS B., et al.

European Human Genetics Conference 2014, Milan, Italy, 31 May - 03 June 2014, vol.22, pp.448

2014

2014

De Novo 4p deletion and 4q duplication in a female dysmorphic child

ÖZDEMİR M., küçük h., ŞİMŞEK E., ÇİLİNGİR O., DÜZKALE N., DURAK ARAS B., et al.

European Human Genetics Conference 2014, Milan, Italy, 31 May - 03 June 2014, vol.22, pp.444

2014

2014

Apoe Allele frequency in Alzheimer’s disease in turkish population

ÇİLİNGİR O., özbabalık d., ASLAN H., ÖZDEMİR M., DURAK ARAS B., özden k., et al.

European Human Genetics Conference 2014, 31 May - 03 June 2014, vol.22, pp.429

2014

2014

Investigation of the promoter hypermethylation in ILC and IDC of the breast

EROĞLU O., erci baysak m., DURAK ARAS B., ARTAN S., ÖZDEMİR M., ÇİLİNGİR O.

EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS 2014, Milan, Italy, 31 May - 03 June 2014, vol.22, pp.494

2014

2014

Molecular cytogenetics diagnosis of melanocytic lesions

DURAK ARAS B., IŞIK S., CANAZ F., ÖZDEMİR M., ÇİLİNGİR O., ASLAN H., et al.

European Human Genetics Conference, European Journal of Human Genetics, 31 May - 03 June 2014

2012

2012

Emanuel Sendromu

Pelin Gülen S., KARAER K., ÖZDEMİR M., ARTAN S., Yüksel Z., TEKİN A. N., et al.

48.Türk Pediatri Kongresi, Turkey, 15 - 19 May 2012

2010

2010

Analysis Of Copy Number Alterations Of EGFR, HER2 and TOP2A Genes in Gastric Carsinomas

saygılı h., ÖZDEMİR M., DURAK ARAS B., ÖZNUR M., MÜSLÜMANOĞLU M. H., ÇİLİNGİR O., et al.

9th National Medical Genetics Congress of Turkısh Medical Genetics Society with International Participation, Turkey, 1 - 05 December 2010

2010

2010

A Clinical Report Of A Prenatally Diagnosed inv Dup (15) Syndrome

DURAK ARAS B., ÖZDEMİR M., TANIR H. M., dikoğlu e., YÜKSEL Z., ERZURUMLUOĞLU E., et al.

9 th National Medical Genetics Congress of turkısh Medical Genetics Society with İnternational Participation, Turkey, 1 - 05 December 2010, vol.78, pp.104-110

2008

2008

Nadir Görülen Trizomi 18 ve Ektrodaktili Birlikteliği

BADEMCİ G., ASLAN H., ÖZDEMİR M., ÇİLİNGİR O., GÖKMEYDAN E., DURAK ARAS B., et al.

Uluslararası Katılımlı 8.Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 May 2008

2009

2009

Effects of Fluoxetine in Peripheral Blood by Using Cytokinesis Blocked Micronucleus CBMN Technique

ÜSTÜNER D., ÖZDEMİR M., ÜSTÜNER M. C., DURAK B., ARTAN S.

3th Internatıonal Congress Of Molecular Medıcıne, İstanbul, Turkey, 5 - 08 May 2009, vol.61, pp.0-357

2008

2008

Kordosentez: 8 Yıllık Değerlendirme.

ÖZALP E., TANIR H. M., ŞENER T., ARTAN S., BADEMCİ G.

6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 14-19 Mayıs 2008, Susesi Deluxe Otel, Antalya., Turkey, 14 - 19 May 2008

2008

2008

Nadir Görülen Trizomi 18 ve Ektrodaktili Birlikteliği

Bademci G., ASLAN H., ÖZDEMİR M., ÇİLİNGİR O., gökmeydan e., DURAK ARAS B., et al.

VIII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi-Uluslararası Katılımlı, Turkey, 6 - 09 May 2008

2008

2008

Multipl Konjenital Anomalide Sui4q Monozomisi ve 8q Trizomisi Olan Olgu

gökmeydan e., SATILMIŞ E., ÖZDEMİR M., CANTURK K. M., YARAR C., ÇİLİNGİR O., et al.

VIII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi-Uluslararası katılımlı, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 May 2008

2008

2008

NADİR GÖRÜLEN TRİZOMİ 18 VE EKTRODAKTİLİ BİRLİKTELİĞİ

BADEMCİ G., ASLAN H., ÖZDEMİR M., ÇİLİNGİR O., GÖKMEYDAN E., DURAK ARAS B., et al.

VIII. ULUSAL TIBBİ GENETİK KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 May 2008

2008

2008

Subtelomerik FISH Yöntemiyle Saptanan kriptik 14q Delesyonu ve 19p Duplikasyonlu Olgu

CANTURK K. M., ÇİLİNGİR O., ÖZDEMİR M., EMRE R., ALDEMİR Ö., DURAK ARAS B., et al.

VIII. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi-Uluslararası Katılımlı, Turkey, 6 - 09 May 2008

2008

2008

Apoptosis in the adhesions and normal-looking peritoneum in women with different stages of endometriosis

TANIR H. M., HASSA H., KIRILMAZ S., TEKİN A. B., ARTAN S., DÜNDAR E.

AGES XVIII Annual Scientific Meeting WCE 2008 ArtScience of Endometriosis, Melbourne, Australia, 11-14 March, 2008., 11 - 14 March 2008 Sustainable Development

2008

2008

Apoptosis patterns in eutopic endometrium and normal-looking endometrium from women with or without endometriosis

TANIR H. M., HASSA H., KIRILMAZ S., TEKİN A. B., ARTAN S., DÜNDAR E.

AGES XVIII Annual Scientific Meeting WCE 2008 ArtScience of Endometriosis, Melbourne, Australia, 11-14 March, 2008, 11 - 14 March 2008 Sustainable Development

2006

2006

Detection of chromosomal aberrations in CLL and correlation with clinical staging.

Durak B., Akay M. O., Kaytaz B., Burul I., Ozdemir M., Artan S., et al.

48th Annual Meeting of the American-Society-of-Hematology, Florida, United States Of America, 9 - 12 December 2006, vol.108 identifier

2006

2006

Cordocentesis of 198 cases in a university clinic of Turkey during a 7-year period

ŞENER T., TANIR H. M., DURAK ARAS B., KAYA M., ÖGE T., TEPELİ E., et al.

XX European Congress of Perinatal and Neonatal Medicine,24-27 May 2006 Prague, Czech Republic., 24 - 27 May 2006

2006

2006

Chorionic vilus sampling (CVS) of 68 cases: a retrospective analysis.

ŞENER T., TANIR H. M., DURAK ARAS B., KAYA M., ÖGE T., TEPELİ E., et al.

XX European Congress of Perinatal and Neonatal Medicine,24-27 May 2006 Prague, Czech Republic, 24 - 27 May 2006

2006

2006

Evaluation of 894 amniocentesis in a 7- year period in an university hospital of mid-Anatolian region of Turkey.

ŞENER T., TANIR H. M., DURAK ARAS B., KAYA M., ÖGE T., TEPELİ E., et al.

XX European Congress of Perinatal and Neonatal Medicine,24-27 May 2006 Prague, Czech Republic., 24 - 27 May 2006

2006

2006

Tekrarlayan Gebelik Kayıpları Olan Çiftlerde Subtelomerik FISH Analizi

DURAK ARAS B., YEŞİL M., KAYTAZ B., ÇİLİNGİR O., ÖZDEMİR M., MÜSLÜMANOĞLU M. H., et al.

VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Kayseri, Turkey, 17 - 20 May 2006

2006

2006

Mal De Meladalı Olgularda ARS (COMPONENT B) Geninde Saptanan Yeni Mutasyonlar

MÜSLÜMANOĞLU M. H., ÇİLİNGİR O., SARAÇOĞLU Z. N., DEMİR S., ürer s., Bademci G., et al.

VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Kayseri, Turkey, 17 - 20 May 2006

2005

2005

A case of prenatal diagnosis of 3p deletion

ÇİLİNGİR O., TEPELİ E., ÜSTÜNER D., ÖZDEMİR M., MÜSLÜMANOĞLU M. H., DURAK ARAS B., et al.

5th European Cytogenetics Conference, 4 - 07 June 2005, vol.13, pp.22

2005

2005

A case Prenatal Diagnosis of 3p Deletions

ÇİLİNGİR O., TEPELİ E., ÜSTÜNER D., ÖZDEMİR M., MÜSLÜMANOĞLU M. H., DURAK ARAS B., et al.

5th European Cytogenetics Conference, Chromosome Research, 4 - 07 June 2005, vol.13, pp.22

2004

2004

Apoptotic markers from placentas of pregnancies associated with preeclampsia

TANIR H. M., ŞENER T., ARTAN S., KAYTAZ B., TEKİN A. N., MUTLU F.

The 5th World Congress On Controversies In Obstetrics and Gynecology Infertility, Las Vegas, USA, 3-6 June, 2004., 3 - 06 June 2004

2004

2004

Programmed cell death (apoptosis) from placentas of pregnancies complicated by term and preterm premature rupture of membranes (tPPROM /pPROM)

TANIR H. M., ŞENER T., ARTAN S., KAYTAZ B., TEKİN A. B., MUTLU F., et al.

The 5th World Congress On Controversies In Obstetrics and Gynecology Infertility, Las Vegas, USA, 3-6 June, 2004., 3 - 06 June 2004

2004

2004

Apoptotic markers from placentas of pregnancies associated with intrauterine growth retardation.

TANIR H. M., ŞENER T., ARTAN S., DEMİR S., MUTLU F., TEKİN A. B., et al.

The 5th World Congress On Controversies In Obstetrics and Gynecology Infertility, Las Vegas, USA, 3-6 June, 2004., 3 - 06 June 2004

2004

2004

Fluoksetin in kromozomlar ve mitotik indeks üzerine in vitro ve in vivo etkilerinin incelenmesi

ÜSTÜNER D., ÖZDEMİR M., EROL K., DURAK ARAS B., TEPELİ E., ÜSTÜNER M. C., et al.

6. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2004, pp.0-111

2001

2001

Copy Number Changes In Breast Tumors Preliminary Findings

ARTAN S., ÖNER U., MÜSLÜMANOĞLU M. H., IŞIKSOY S., OZON H., YAŞAR B., et al.

10TH European Journal of Human Genetics, 15 - 19 May 2001, vol.9, pp.139

2000

2000

Results of Cytogenetics and FISH Studies in Patients with Chronic Myeloid Leukemia

Durak Aras B., Aslan V., Gülbaş Z., Üstüner D., Çilingir O., Artan S., et al.

European Journal of Human Genetics, Amsterdam, Netherlands, 27 - 30 May 2000, vol.8, pp.102

Books & Book Chapters

2023

2023

The Epigenetics of Brain Tumors: Fundamental Aspects of Epigenetics in Glioma

ARTAN S., ARSLANTAŞ A.

in: Cancer Epigenetics , Rasime Kalkan, Editor, Springer Cham, pp.245-273, 2023

2023

2023

Kopya Sayısı Varyantlarının Tanısında Sitogenomik Yaklaşım

ERZURUMLUOĞLU GÖKALP E., ARTAN S.

in: Moleküler Biyoloji ve Genetik, Mustafa SOLAK, Editor, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, pp.91-136, 2023

2023

2023

Introduction to Cancer Epigenetics

ERZURUMLUOĞLU GÖKALP E., IŞIK S., ARTAN S.

in: Cancer Epigenetics , Rasime Kalkan, Editor, Springer Cham, pp.77-134, 2023

2021

2021

Genetics of frontotemporal dementia

ERZURUMLUOĞLU GÖKALP E., ÖZBABALIK ADAPINAR B. D., ARTAN S.

in: Factors Affecting Neurological Aging Genetics, Neurology, Behavior, and Diet, Colin Martin, Victor Preedy, Rajkumar Rajendram, Editor, Academic Press , pp.3-16, 2021

2020

2020

The Usage Of Genetıc Abnormalıtıes In Glıal Tumor Classıfıcatıon

KALKAN R., ARSLANTAŞ A., ARTAN S.

in: Theory And Research ın Health Scıences, Prof. Dr. Cem EVEREKLİOĞLU, Editor, Gece Kitap, Ankara, pp.35-55, 2020

2016

2016

Tıbbi Genetik ve Klinik Uygulamaları

Artan S.

MGRUP MATBAACILIK KAYSERİ, Kayseri, 2016

2016

2016

Epigenetik

ARTAN S.

in: Tıbbi Genetik ve Klinik Uygulamaları, Dündar, Munis, Editor, MGRUP MATBAACILIK KAYSERİ, pp.177-224, 2016

Supported Projects

2023 - Continues

2023 - Continues

İskemik Stroke vakalarındaki diyagnostik prognostik miRNA ekspresyon profillerinin trombus materyalinde belirlenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions

ARTAN S. (Executive), TOSUMOĞLU E.

2015 - Continues

2015 - Continues

Akne vulgaris hastalığında IL-17 ve ROR-γ-t Gen Polimorfizminin Araştırılması

Project Supported by Other Private Institutions

BULUR I. (Executive), ARTAN S., ÇİLİNGİR O., BULUR I. (Executive)

2019 - 2021

2019 - 2021

NON-SENDROMİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARINDA ADAY GENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Project Supported by Higher Education Institutions

Uçar B., Artan S. (Executive)

2016 - 2017

2016 - 2017

Çocukluk Çağı Adrenokortikal kanserlerde TP53 mutasyonunun araştırılmasıSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

ŞİMŞEK E. (Executive), ARTAN S., ÇİLİNGİR O.

2010 - 2012

2010 - 2012

Glioblastoma Olgularının Tümör Örneklerinde Prognostik ve Prediktif Belirteçler

Project Supported by Higher Education Institutions

AYDIN H. E., ARSLANTAŞ A. (Executive), ARTAN S.

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2012 - Continues

2012 - Continues

European Cytogenetics Association

Executive Board Member

Scientific Refereeing

December 2022

December 2022

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, TUBİTAK, Turkey

December 2022

December 2022

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, TUBİTAK, Turkey

December 2022

December 2022

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, TUBİTAK, Turkey

December 2022

December 2022

Industrial Thesis Project

TEYDEB, Turkey

December 2022

December 2022

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, TUBİTAK, Turkey

Scientific Consultations

2022 - Continues

2022 - Continues

Project Consultancy

TUBİTAK

Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bil. Bölüm, Turkey

Tasks In Event OrganizationsCongress and Symposium Activities

04 May 2023 - 07 May 2023

04 May 2023 - 07 May 2023

2. Ulusal Hematoonkogenetik Kongresi

Session Moderator

Girne-Cyprus (Kktc)

09 November 2022 - 13 November 2022

09 November 2022 - 13 November 2022

15.TIBBİ GENETİK KONGRESİ

Session Moderator

Antalya-Turkey

29 September 2022 - 02 October 2022

29 September 2022 - 02 October 2022

112.ULUSAL ALZHEIMER KMONGRESİ

Session Moderator

Eskişehir-Turkey

26 May 2022 - 28 May 2022

26 May 2022 - 28 May 2022

7.ULUSLARARASI ERCİYES TIP TIBBİ GENETİK KONGRESİ

Session Moderator

Kayseri-Turkey

Invited Talks

June 2022

June 2022

PRENATAL TANI KURSU

Workshop

TIBBİ GENETİK DERNEĞİ-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 670

h-index (WOS): 15

Jury Memberships

December-2023

December 2023

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

June-2023

June 2023

Expertise In Medicine

Expertise In Medicine - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

May-2023

May 2023

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

May-2023

May 2023

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - ÜAK

December-2022

December 2022

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Eskisehir Osmangazi University

December-2022

December 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

December-2022

December 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

December-2022

December 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

November-2022

November 2022

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

July-2022

July 2022

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Eskisehir Osmangazi University

July-2022

July 2022

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - İstanbul Üniversitesi

July-2022

July 2022

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Eskisehir Osmangazi University

July-2022

July 2022

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship - İstanbul Üniversitesi

June-2022

June 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

June-2022

June 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

May-2022

May 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

May-2022

May 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

April-2022

April 2022

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

March-2022

March 2022

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - Marmara Üniversitesi

January-2022

January 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi